Vaccinationsbevis Verifiering APK 1.0.10 (Android App)

1. SYFTE
Application Denna är avsedd att användas för att kontrollera äktheten i vaccinatedbevis beträffande genomförda vaccinated at covid-19.
Applikationen har tagits fram av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) på uppdrag av Regeringen (I2021/02990).
Applikationen är riktad until aktörer som har ett behov av att kunna säkerställa att en immunize a covid-19, i immunizebeviset är giltig. En förutsättning är att vaccinebeviset upprättats i enlighet med nationell och europeisk delay.

2. Hurry används
Anordnaren blir ombedd att ge until enhetens kamera för att fullfölja verifyfieringsprocessen.
1. ppna appkationen och tryck på knappen “SKANNA”
2. Skanna vaccinated bevis genom kameran
3. Applikationen visar personuppgifter ur vaccinationbeviset och om vaccinationbeviset är giltigt eller ej giltigt, baserat utifrån rådande regelverk.
I attached my information. Forr en mer ingående

3. Användarrättigheter / garantier
DIGG förser med enappkation som uppfyller de tekniska kraven beträffande verifyfiering av vaccinnationer a covid-19 i vaccinbeviset. Applikationen ska betraktas som en service från myndigheten och en användning av appkationen är inte tvingande.
DIGG medger en rätt för var och en att frivilligt nyttja appkationen för syftet att kontrollera äkthet i vaccinatedbevis för momentan behaves. Applikationen får inte användas för att spara uppgifter, t.ex. genom att ta skärmavbilder. DIGG tar inget ansvar för personuppgifter som doingndlas i samband med nyttjande av engkationen eller att användande av applykationen sker i enlighet med gällande delay.
DIGG lämnar inga garantier och tar inget ansvar för appkationens funktionalitet eller eventuella skador som kan uppstå i samband med nedladdning eller bruk av appkationen. DIGG ansvarar inte för att Appkationen alltid är togänglig.

4. Den personuppgiftsansvarige anordnaren

All the acts of others
Det är den personuppgiftsansvarige som ska fastställa ändamålet för doingndlingen av personuppgifter i samband med använande av appkationen. Den personuppgiftsansvarige åtar sig att följa samtliga untilämpliga regelverk i samband med att appkationen används.

Download Now at https://apkcombo.com/vaccinationsbevis-verifiering/se.digg.dccvalidator/

Apkdownload

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button