Ordspill 1.6102 Mod Apk (unlimited money)

Ordspill 1.3102 Mod Apk unlimited money

Simply search and obtain hundreds of thousands of unique Free obtain Ordspill 1.4102 Mod Apk (limitless cash) developed by Android newest file for android mobiles. obtain up to date Mod Limitless Cash Download – for android with quickest velocity it’s completely free.

Mod Apk Model APP Required

1.4102 

Android 4.4+

Ordspill 1.4102 Mod Apk (limitless cash)Ord er grunnlaget når man skal lære norsk. Du kan bruke Phrase Shatter til å memorere og øve deg på å stave ord. Det sterke spillet med kirsebærblomst-tema gjør deg mer oppslukt i spillet. Når du blir lei av den rosa kirsebærhuden, kan du bytte til en annen hud. Dette vil gi deg flere visuelle overraskelser.

Hvordan man spiller:

– Dra over de valgte bokstavene vannrett eller loddrett for å lage et ord.
– Om de valgte bokstavene kan bli satt sammen til et ord i rekkefølge forsvinner de automatisk. Når det valgte uttrykket forsvinner, vil blokkene over falle ned.
– Følg nøye med på teksten på disse boksene for å forme ord, dette kan hjelpe deg eliminere boksene for å gå videre til neste nivå raskere.

Dette er et ordspill som faktisk er sjeldnere enn det ser ut som. Mer enn 2000 nivåer for deg. Hvor langt kan du gå?

Tilbakemeldingen din er det som betyr mest! Vi har gjort noen nødvendige forbedringer på spillet slik at du kan nyte favorittpuslespill-appen din enda mer!
Phrases are the premise when studying Norwegian. You should utilize Phrase Shatter to memorize and follow spelling phrases. The robust cherry-flower-themed recreation makes you extra immersed within the recreation. While you get uninterested in the pink cherry pores and skin, you possibly can change to a different pores and skin. This provides you with extra visible surprises.

Methods to play:

– Drag over the chosen letters horizontally or vertically to create a phrase.
– If the chosen letters may be put collectively right into a phrase so as, they disappear mechanically. When the chosen expression disappears, the blocks above will fall down.
– Pay shut consideration to the textual content on these packing containers to kind phrases, this might help you get rid of the packing containers to maneuver on to the following stage quicker.

This can be a pun that’s truly rarer than it appears. Greater than 2000 ranges for you. How far are you able to go?

Your suggestions is what issues most! We’ve made some mandatory enhancements to the sport so you possibly can take pleasure in your favourite puzzle app much more!

Google Play Link phrase.block.puzzles.search.phrases

Mod Apk APP Ranking: | Votes: 22789

(What’s Mod Limitless Cash )

Mod  menu – Limitless assets (Gold/Elixir/Darkish Elixir/Gems/Builder Gold/Builder Elixir) – Elevated coaching camp and spell manufacturing facility dimension – Non-public server – Every thing Recordsdata

DOWNLOAD

Download Now: >>>https://modandroid.org/ordspill/<<<

Sportset

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button