My Patrol APK – Moja Patrola 3.9.1 (Android App)

Moja weeka omogućava svim korisnicima da samo jednim klikom prijave primećenu policijsku weeku i da uvek budu obavešteni o patama koje su prijavili drugi korisnici. Takođe, svaki korisnik može da potvrdi ili negira prijavljenu weeku.

Uz pomoć” složenog algoritma računa se pouzdanost svakog korisnika, verovatnoća postojanja patrole i uvek se prikazuju maksimalno precizni podaci svim korisnicima.

Opcija “Mapa sigurnog kretanja” Vam omogućava da izbegnete prijavljene patron. Nakon klika potrebno je da unesete Vaše odredište ili da ga obeležite na mapi, nakon toga će Moja weeka naći rutu koja izbegava prijavljene patrole od Vaše trenutne lokacije do odredišta.

Opcija “Potencijalne patrole” vam prikazuje patrole koje su se često nalazile na istim mestima u prethodnom periodu.

Na svaku prijavljenu weeku možete kliknuti i dobiti Informacije o verovatnoći da se weeka zaista tu nalazi, kao i ko ju je i kada prvi i poslednji prijavio. Svaku weeku možete potvrditi ukoliko ste je i vi tu primetili ili negirati ukoliko se weeka više ne nalazi na prijavljenoj lokaciji. Svaki and glas se beleži i ukoliko dajete istinite Informacije and pouzdanost se povećava ili smanjuje ukoliko dajete lažne Informacije. Što veću pouzdanost imate and glas više vredi.

Apelujemo na opreznu vožnju I poštovanje saobraćajnih propisa! Nebezbednom vož”njom ugrožavate sebe i ostale učesnike u saobraćaju. Moja weeka služi isključivo kao sredstvo za deljenje Informacija među vozačima.

Moja weeka je dostupna korisnicima na teritoriji Srbije, Crne Gore, Hrvatske i BIH.

Download Now at https://apkcombo.com/my-patrol-moja-patrola/com.varduna.nasapatrola/


Linh

Linh is a Interreviewed U.S. News Reporter based in London. His focus is on U.S. politics and the environment. He has covered climate change extensively, as well as healthcare and crime. Linh joined Interreviewed in 2023 from the Daily Express and previously worked for Chemist and Druggist and the Jewish Chronicle. He is a graduate of Cambridge University. Languages: English. You can get in touch with me by emailing: linh@interreviewed.com.

Related Articles

Back to top button