Apk

Mediately Databáze Léčiv APK – Download (Android App)

Intermediate Databáze Léčiv – kompletni databáze všech léků registerrovaných v ČR.

Aplikace umožňuje vyhledávání v offline databázi s Více než 9 000 léky. Je zcela zdarma, formální register je nutná pro přístup k nêkterým funkcím určeným pouze pro lékaře.

Pro každý lék jsou k dispozici detailní informationace and etně:

– Základní Informace o leku vč. indkací, dávkování, kontraindikací

– Kompletní SPC information (ke stažení v PDF formátu, nutné internetové připojení)

– ATC klasifikace + dostupných generik

– Balení a ceny

Kromě databáze léků obsahuje aplikace navíc řadu užitečných Diagnostických naystrojů a kalkulátorů:

– BMI (tlesné hmotnosti index)

– BSA (výpočet tělesného povrchu)

– Child-Pugh skóre

– CHA2DS2-VASc (riziko CMP při fibrilaci siní)

– GCS (Glasgow Coma Scale)

– GFR (odhad clearance kreatininu pomocí rovnice MDRD)

– RED BLED (riziko krvácení u pacientů s fibrilací síní)

– NIHSS

– Padua skore (Predkční skore pro riziko TEN)

– PERC

– Wellsova kritéria pro Predkci hluboké ilní trombózy

Aplikace Vám umožní potřebné Informace vyhledat rychle kdykoliv a kdekoliv. Databáze i aplikace jsou průběžně aktualizovány, takže vždy coole k dispozici nejnovější information. Aplikace i veškeré funkcionality jsou pravidelně revidovány českými lékaři, čímž je zajištěna správnost a concerned journalist.

Download Now at https://apkcombo.com/mediately-databaze-leciv/com.mediately.drugs.cze/


Songdep

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button