Apk

Geneesmiddelenrepertorium BCFI APK 1.2 (Android App)

Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium wordt uitgegeven door het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie” (BCFI). Het BCFI is een vzw erkend en gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Het doel van het BCFI is informatie over geneesmiddelen op de Belgische markt te verstrekken aan gezondheidswerkers. Deze softwareapplicatie, die zoals de web site www.bcfi.be het Repertorium ontsluit, is bedoeld voor artsen, apothekers en tandartsen, evenals studenten van deze disciplines. Er is een maandelijkse replace.

De bedoeling van dit Repertorium is het rationele gebruik van geneesmiddelen te bevorderen. Rationeel gebruik betekent dat enkel geneesmiddelen worden aangewend waarvoor gevalideerde research bestaan, dat males deze geneesmiddelen adequaat gebruikt (qua indicaties, contra-indicaties, posologie, interacties…) en dat males rekening houdt met de kostprijs. In dit verband dient de notie van “op evidentie gebaseerde farmacotherapie“ te worden vermeld: het is belangrijk te weten wat de evidentie omtrent de risico-batenverhouding van een geneesmiddel is.

APK: CBIP, BCFI, BCFI-CBIP

Download Now: >>>https://apkcombo.com/geneesmiddelenrepertorium-bcfi/be.bcfi_cbip.cell.cbip/<<<

Skyred

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button