Download Andorra Salut APK for Android (Free)

La App Andorra Salut facilita que la ciutadania pugui consultar les dades de la seva Història Clínica Private custodiada pel SAAS. Aquesta aplicació actuarà com la Carpeta Private de Salut del ciutadà o ciutadana.

Per poder accedir a l’App Andorra Salut el ciutadà ha de tenir accés a la signatura electrònica. Per mes informació per obtenir el Certificat Digital vagi a https://signaturaelectronica.govern.advert

Un cop es tingui accés a la App Andorra Salut, la ciutadania podrà consultar diferents dades de la seva Història Clínica Private. Aquestes dades seran accessibles de forma progressiva. En aquesta primera versió es podrà accedir a totes les informacions personals relacionades amb les Cites Pendents i a l’accés a Informes Mèdics d’Urgències i d’alta hospitalària.

És essential visionar l’App Andorra Salut com una eina de Salut que s’anirà enriquint amb moltes funcionalitats amb l’objectiu de donar devices a la ciutadania que permetin apoderar-la i participar en els processos de salut.

E-mail: suportappsalut@saas.ad

Download Now

https://apkcombo.com/andorra-salut/advert.saas.andorrasalutapp/

sportsasff

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button