Apk

ColorlandGO 2.47.11 (MOD) for android

ColorlandGO 2.45.17 MOD Unlimited Premium

Information about the features of ColorlandGO MOD:

Request
5.0 and up
Rating Comment
App version
2.45.17
Language
English
Download
More than 100,000 won
Developers
Androidimod
Update
December 27, 2021
Ganre
Photography

About ColorlandGO

Table of contents

 • Latest update
 • Description
 • How to install ColorlandGO APK/MOD file?
 • Q&A
 • Comment

ColorlandGO (MOD, Premium Cracked) Ta aplikacja jest stworzona dla takich osób jak Ty. By w łatwy i przystępny sposób wee przenosić” swoje wspomnienia z telefonu na papier.
Oferujemy only wybór fotoproduktów, na których nie tylko utrwalisz swoje zdjęcia, ale także zharte w nich wspomnienia. I want w kilku prostych krokach! Zainstaluj aplikację I korzystaj z naszego kreatora. Dzię”ki niemu tworzenie fotoproduktów jest łatwiejsze niż” kiedykolwiek wcześniej. Dobierz zdjęcia i wrzuć” je do kreatora. Stwórz niepowtarzalny projekt, który trafi później do Ciebie. Dzięki naszej aplikacji nie tylko stworzysz najwyższej jakości fotoprodukty, kreując je z każdego miejsca na świecie, ale także skorzystasz z wielu promocji. Nie musisz siedzieć” przed komputerem, by zamówić” swoje fotoprodukty. Nie musisz czekać” długo na realizację i płacić” dużych pienię”dzy. W aplikacji ColorlandGo czekają na Ciebie promocje, a teraz realizacja zamówienia to tylko 2 dni robocze – dostawa kurierem lub do paczkomatów.

Poznaj goddamn prodigy.

ODBITKI

Wywołaj zdjęcia z aplikacji w formie klasycznych odbitek w formacie 10 × 15 lub 15 × 21 cm naświetlanych na wysokiej jakości błyszczącym papierze. Zamawiaj odbitki bezpośrednio z telefonu bez potrzeby ich zgrywania. Zachowaj najcenniejsze wspomnienia i doceń— tradycję wywoływania zdjęć w nowoczesnym stylu.

SHARE BOOK

Produkt stworzony, aby dzielić” się” szczęściem. Sharebook to 50 jednostronnie wydrukowanych zdjęć, z możliwością łatwego wyrywania pojedynczych fotek dzięęki perforacji. Format zdjęć, jak standardowe odbitki – 10 × 15 cm. Dziel się wspomnieniami.

FOTOKSIĄŻKA

32 strony na Twoje unikalne wspomnienia. Album stwórz ze zdjęciami w wygodnym formacie A5 z miękką, błyszczącą okładką. To wystarczająca ilość” miejsca na Twoją” niepowtarzalną historyę. Zacznij opowiadać” już” teraz projektując własną fotoksiążkę.

CLICK FOTORAMKI

Stwórz wyjątkowe wnętrze ze swoich zdjęć w kwadratowych ramkach ClickPic. Prosty edytor, efektowne białe odcięcie zdjęcia, na którym możesz zamieścić” opis. Trzy kolory ramek, prosty montaż, wysoka jakość. Twórz własne układy zdjęć na ścianie!

DOCTORS

Stwórz piękną galerię zdjęć lub obrazków, którą umieścisz w najważniejszym miejscu w domu, czyli… na lodówce. Zaprojektuj kolaż” fotografii ze swoich ulubionych wspomnień” i wywołaj je na uroczych fotomagnesach.

FOTOOBRAZ

Zaktualizuj domową galerię obrazów. Wywołaj zdjęcia prosto z aplikacji, niech Twoje fotografie dumnie zawisną na ścianie jako fotoobrazy. Druk zdjęć na płótnie canvas, by wyboru 4 formaty.

FOTOKUBEK

Zaprojektuj osobisty fotokubek na każ”dy nastrój i porę” roku. Profesjonalny nadruk z Twoim ulubionym zdjęciem zniesie najcięższe testy – fotokubek można myć w zmywarce i wkładać do mikrofalówki.

FOTOKALENDARZ

Rok wcale nie musi zaczynać” się” od stycznia… W naszych fotokalendarzach Ty ustalasz zasady. Do wyboru masz wygodne formaty A3 i A4 (pionowe) z 13 kartkami – 12 miesięcy plus okładka.

Aplikacja ColorlandGo została stworzona z myślą o prostocie projektowania i łatwości dostępu do naszych najlepszych fotoproduktów. Wyróżnia ją łatwość obsługi I intuitively. To także unikalna oferta i promocje, których nie spotkasz nigdzie indziej.

Możesz używać” aplikacji bez tworzenia konta, o rejestrację poprosimy Cię” dopiero w momencie składania zamówienia i dokonywania płatności. Jeśli jesteś już zarejestrowany na Colorland.pl to świetnie – wystarczy, że zalogujesz się na swoje aktualne konto i możesz zamawiać od razu. Możesz też zalogowaćć sięę przez Facebooka.

Colorland to niekwestionowany mitrz w produkcji odbitek, fotoksiąż”ek i fotokalendarzy. Powierzasz swoje wspomnienia zaufanemu partnerowi, który zamieni je w prawdziwe drukowane cudo!
This app is made for people like you. To be able to transfer your memories from phone to paper easily and accessible.
We offer a wide selection of photo products where you will not only capture your photos but also the memories they contain. And in a few simple steps! Install the app and use our wizard. Thanks to that, creating photo products is easier than ever. Select photos and include them in the wizard. Create a unique project that will be for you later. Thanks to our application you will not only create the highest quality photo products, make them from anywhere in the world, but also take advantage of many promotions. You don’t have to sit in front of your computer to place your photo products. You don’t have to wait long to make and pay big money. Promotions are waiting for you in the ColorlandGo app, and now order processing in just 2 business days – delivery by courier or parcel machine.

Explore our products.

RULE

Develop photos from the app as vintage prints in 10 × 15 or 15 × 21 cm formats exposed on high-quality glossy paper. Order prints directly from your phone without having to separate them. Preserve the most precious memories and cherish the tradition of developing photos in a modern style.

SHARE BOOK

A product created to share happiness. Sharebook is 50 single-sided printed photos, with the ability to easily extract individual photos due to puncture. Photo format, same as standard print – 10 × 15 cm. Share your memories.

PHOTOBOOK

32 pages for your unique memories. Create a photo album in convenient A5 format with paperback and glossy. This is enough space for your unique story. Start telling now design your own photo book.

PICTURES FRAME CLICK

Create unique interiors with your photos in square ClickPic frames. Simple editor, effective white crop photo you can put description. Three color frame, easy assembly, high quality. Create your own photo composition on the wall!

DOCTORS

Create a beautiful photo or photo gallery that you will place in the most important place in your home, i.e.… on the refrigerator. Design a collage of your favorite memories and put them on cute photo magnets.

FOTOOBRAZ

Update your home photo gallery. Call photos directly from the app, let your photos hang proudly on the wall like a photo. Print photos on canvas, 4 formats to choose from.

FOTOKUBEK

Design a personalized photo mug for every mood and season. A professional print with your favorite photo will withstand the harshest of tests – the photo mug can be washed in the dishwasher and microwaved.

Photo calendar

The year doesn’t have to start in January… In our photo calendar, you set the rules. You can choose from comfortable A3 and A4 (portrait) formats with 13 sheets – 12 months with cover.

The ColorlandGo app was created with an eye on design simplicity and easy access to our best optical products. It is distinguished by ease of use and intuitiveness. It’s also a unique offer and promotion that you won’t find anywhere else.

You can use the application without creating an account, we will only ask you to register when ordering and paying. If you’re already registered on Colorland.pl that’s great – all you have to do is log into your existing account and you can place your order in no time. You can also log in via Facebook.

Colorland is an undisputed master at producing prints, photo books and photo calendars. You entrust your memories to a trusted partner who will turn them into a real printing miracle!

Screenshot ColorlandGO 2.45.17 1

ColorlandGO photography game:

Screenshot ColorlandGO 2.45.17 2

What’s new:

 • Some bug fixes and improvements
 • Minor bug fixes
 • Added new version
 • New quests added

How to install ColorlandGO on Android phone or tablet?

Download the ColorlandGO APK file from androidimod.com, then follow these steps:

Goto download:

 • Open Downloads on your device by going to My Files or My Files
 • Tap the APK file you downloaded (com.colorland)
 • Tap Install when prompted, the APK file you downloaded will be installed on your device.

Update phone settings:

 • Go to your phone’s Settings page
 • Tap Security or Apps
 • Check the Unknown Sources box
 • Confirm with OK

Download Now at https://androidimod.com/colorlandgo/

Sportset

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button