APK InfoDziałka – grande działki

ODSZUKASZ GRANICE KAŻDEJ DZIAŁKI W POLICE!

Aplikacja dla użytkowników zainteresowanych kompleksową Informacją o każdej działce w Polsce.

Aplikacja wykorzystując dane udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz innych dostawców danych GIS agreguje w jednej directicyjnej aplikacji wszystkie dostępne public.

Aplikacja została nagrodzona w konkursie „Komercyjna aplikacja lub serwis internetowy wykorzystujący dane przestrzenne i usługi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii” organizer Geodezji i Kartografii organizer.

Najważ”niejsza funkcja aplikacji to odszukiwanie w terenie działek iii ich granic z wykorzystaniem urządzenia Mobilenego.

APLIKACJA UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE O KAŻDEJ DZIAŁCE W POLSCE:

· Informacji o lokalizacji działki: województwo, powiat, gmina, miejscowość, obręb, dzielnica, numer działki i numer TERYT,

· Współrzędne XYH punktów granicznych w wybranym układzie współrzędnych,

· Wymiary działki,

· Powierzchnię działki,

· Maksymalnego nachylenia działki,

· Informację o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) wraz z linkiem do peł”nych danych z MPZP ²,

· Informacje z Studium Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ²,

· Informację o uzbrojeniu podziemnym terenu (GESUT) ²

· Informację o zagospodarowaniu terenu (BDOT)

· Informację z Ewidencji Gruntów I Budynków (EGIB)

· Mapę działki na tle map satelitarnych me topograficznych

· Mapę działki na tle Numerycznego Modelu Terenu GUGIK

· Mapę działki w pliku KML

· Mapę działki oraz pikiet wysokościowych w pliku DXF,

· Ortofotomapę z pikselem około 10cm ,

· Standardową ortofotomapę

· Informację o pozwoleniach na budowę

· Informacje o obszarach zagrożonych powodzią

ZASTOSOWANIE:

– nawigacja do każdej działki

– odszukiwanie granite (z dokładnością urządzenia Mobilenego)

– pomiar długości granic pomiędzy punktami granicznymi lub pomiędzy punktem granicznym a dowolnym wskazanym na mapie punktem

– szybki podgląd w terenie Informacji o działce

– raporty o działce

– pliki DXF dla projektantów, architektów, geodetów z warstwami:

a) granite działki

b) number rem działki

c) rzędnych terenu w punktach grnicznych

d) rzędnych terenu w otoczeniu i na działce

e) skalibrowana i przycięta do obszaru działki precyzyjna ortofotomapa

Plik DXF błyskawicznie agreguje dane pozyskane z GUGIK dla Practice projektowych.

– zrzuty z mapą z mapą działki i wyliczoną powierzchnią” dla pośredników nieruchomości

– zdjęcia nieruchomości wraz z tagami o działce

– gromadzenie dodatkowych Informacji o klientach, cenach, dodatkowych opisach do nieruchomości

– eksport wybranych Informacji do pliku w formacie Excel

– eksport wybranych działek do zbiorczego pliku DXF

Używając smartfona i aplikacji InfoDziałka możesz QR CODEM udostępnić” dane o wybranej działce. Funkcja szczególnie przydatna jeżeli musisz przekazać” innej osobie moż”liwość” nawigacji do dział”ki.

QR COD możesz zeskanować” aplikacją InfoDziałka z aplikacji na innym urządzeniu, udostępnić” poprzez np. e-mail lub wydrukować.

FUNKCJA ‘USŁUGI’:

Wsparcie specjalistów obsługi nieruchomości i inwestycji budowlanych.

Jeżeli masz problem z nieruchomością, planujesz inwestycję nasi specjaliści

pomogą” rozwią”zać” każ”dy problem.

FUNKCJA ‘ZAPISANE’:

Funkcja przeznaczona do rejestracji bezpośrednio w urządzeniu pobranych danych o działkach. Pobrane Informacje moż—na wykorzystać— do odszukiwania gronic w terenie bez dostępu do sieci Internet. Ponadto na wybranych dział”kach można wykonywać” łącznie prezentację na mapie, pomiar pomiędzy punktami różnych działek, zestawienia do plików Excel lub formatu DXF. Dodatkowo użytkownik może do danych o działce dopisaćć dane o kliencie, cenie oraz przypisać— do dział—ki dowolną ilość— otagowanych zdjęć.

Strona projektu:

Aplikacja współpracuje z geoGPS system.

² możliwy brak danych dla niektórych obszarów w Polsce

Download Now at https://apkcombo.com/infodzialka-granice-dzialki/pl.encom.parcel/


Songdep

Inter Reviewed is an automatic aggregator of the all world’s media. In each content, the hyperlink to the primary source is specified. All trademarks belong to their rightful owners, all materials to their authors. If you are the owner of the content and do not want us to publish your materials, please contact us by email – admin@interreviewed.com. The content will be deleted within 24 hours.

Related Articles

Back to top button